ΕΑΠ: 4 νέα ΠΜΣ για εκπαιδευτικούς το ακαδημαϊκό έτος 2016-17



Έξι νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 ανακοίνωσε το ΕΑΠ.

Τα τέσσερα από αυτά ενδιαφέρουν εκπαιδευτικούς και είναι:

ΜΠΣ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου


ΜΠΣ Δημιουργική Γραφή 

ΜΠΣ Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία  

ΜΠΣ Γλωσσική Εκπαίδευση για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες

Program «Language Education for Refugees and Migrants»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μεθοδολογία, πολιτικές, πρακτικές επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας(Γυμνάσιο)

Αρχείο Δημοσιεύσεων