30/7/16

ΠΜΣ στη Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

 Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, διοργανώνει, για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων (ΦΕΚ 2226/19-07-2016) που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ). 

Στο εν λόγω πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και των ουσιαστικών προσόντων τους, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. (πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Αίτηση μπορούν να καταθέσουν και οι τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία.
 Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν φοίτηση με ευέλικτες μορφές μάθησης, ενώ το τρίτο εξάμηνο στοχεύει στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και μπορεί να πραγματοποιηθεί με εξ αποστάσεως επίβλεψη. Η αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων είναι η Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016. 
Στο Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο προβλέπονται 3 χρονικές περίοδοι ανά έτος για εξετάσεις: στο τέλος του κάθε εξαµήνου (εαρινό, χειµερινό) και επαναληπτικές εξετάσεις το Σεπτέµβριο/Οκτώβριο. 

Η διάρκεια κάθε εξεταστικής περιόδου δεν υπερβαίνει τις 2 εβδοµάδες. Το Μεταπτυχιακό παρέχει υποτροφίες οι οποίες καλύπτουν τμήμα των διδάκτρων. Οι όροι χορήγησης των υποτροφιών και οι δυνητικοί δικαιούχοι ανακοινώνονται μετά την έναρξη των μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκού έτους. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, στο email: information@education-master.gr την αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα που βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα (www.educationmaster.gr) καθώς και σκαναρισμένα αντίγραφα των πτυχίων που επικαλούνται στην αίτησή τους, μέχρι και την Παρασκευή 16/9/2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος


Δεν υπάρχουν σχόλια: