Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Μεταπτυχιακά. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Μεταπτυχιακά. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

ΠΜΣ από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘΣας ενημερώνουμε ότι από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  του ΑΠΘ προσφέρει νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις εξής κατευθύνσεις:

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Δημιουργική Γραφή»Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Δημιουργική Γραφή» (http://dim-grafi.uowm.gr/) του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μοναδικό στην Ελλάδα, λειτουργεί με έδρα τη Φλώρινα από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009. Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα είναι μέλη Δ.Ε.Π ελληνικών Πανεπιστημίων, ομότιμοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες, δόκιμοι και γνωστοί συγγραφείς, ποιητές, στιχουργοί, σεναριογράφοι και προσωπικότητες διεθνούς κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία στο αντικείμενο.

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Προκήρυξη ΠΜΣ "Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών" 2016-2017Για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 θα γίνουν δεκτοί μέχρι σαράντα (40) φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές διετούς διάρκειας που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών. Το πρόγραμμα αυτό είναι Διαπανεπιστημιακό -Διατμηματικό και πραγματοποιείται με τη διοικητική ευθύνη του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και τη συνεργασία των Τμημάτων «Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας» και «Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Αθηνών και των Τμημάτων «Επιστημών Αγωγής» και «Μαθηματικών και Στατιστικής» του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού στις «Επιστήμες της Αγωγής» από το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας


Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής» (ΦΕΚ 1409 τ. Β΄/3-6-2014 και 2887 τ. Β΄/30-12-2015) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, από 20 Μαΐου έως και 15 Ιουλίου 2016, στις εξής κατευθύνσεις:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
 Θέμα: «Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας στις κατευθύνσεις
Κλασική Φιλολογία, Βυζαντινή Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλολογία, Γλωσσολογία και Ιστορία και Θεωρία του Θεάτρου και του Κινηματογράφου»

ΠΜΣ: «Η Επιστήμη του Στρες και η Προαγωγή της Υγείας» από την Ιατρική ΣχολήΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩN  ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
 «Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών - Master of Sciences (M.Sc.)» «Η Επιστήμη του Στρες και η Προαγωγή της Υγείας»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου διάρκειας (2) ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή «Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών - Master of Sciences (M.Sc.)» «Η Επιστήμη του Στρες και η Προαγωγή της Υγείας». Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι ο Δρ. Γεώργιος Χρούσος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών σε συνεργασία με τη Δρ. Χριστίνα Δαρβίρη Καθηγήτρια ΑΕΙ Επισκ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

ΠΜΣ Παιδαγωγικής από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ

ΠΜΣ Παιδαγωγικής από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Παιδαγωγικής παρέχει ειδίκευση στην Παιδαγωγική, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα της τυπικής εκπαίδευσης (από την Πρωτοβάθμια έως την Τριτοβάθμια) και της μη τυπικής μετασχολικής εκπαίδευσης (Εκπαίδευση Ενηλίκων ή Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση).

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με τίτλο «Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική»Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16−8−2008) και τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Β7/24875/16.4.07 (ΦΕΚ 624Β’), όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση B7/107326/10.7.14 (ΦΕΚ 1929 τ. Β’/17.7.14).

Π.Μ.Σ «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση»Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση» (Φ.Ε.Κ. 591/07.03.2016, τ. Β’) και το οποίο απονέμει:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση»

Μεταπτυχιακό στην «Προσχολική Εκπαίδευση»

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στην «Προσχολική Εκπαίδευση»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Εκδήλωση Eνδιαφέροντος για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Αρχείο Δημοσιεύσεων